1
Bạn cần hỗ trợ?

Blog - Chia sẻ kinh nghiệm

Những hướng dẫn, mẹo, nguồn cho công việc...

NHIỆM VỤ CỦA TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

NHIỆM VỤ CỦA TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Minh Hiếu - January 01, 1970

Truyền thông nội bộ ngày nay mang nhiều nhiệm vụ khác nhau với mục đích cuối cùng là giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Với sự đa dạng nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất, truyền thông nội bộ đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công và lớn mạnh của mỗi tổ chức/doanh nghiệp.
 

Quản lý điều phối và quản lý hợp tác
 

Có nhiều phòng ban trong một tổ chức và có sự phối hợp giữa các phòng ban này với nhau để thiết lập bầu không khí đồng nhất trong tổ chức. Truyền thông nội bộ tạo điều kiện cho việc phối hợp và hợp tác bằng cách liên kết các phòng ban khác nhau thông qua các thông tin thích hợp. Việc nâng cao hiểu biết và tăng cường hợp tác đảm bảo cho sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thời, truyền thông nội bộ còn nâng cao quá trình phối hợp bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết.
 

Gia tăng tinh thần của nhân viên
 

Tinh thần ở đây là tinh thần cá nhân, tinh thần tập thể và tinh thần của nhân viên liên quan đến sự lắng nghe và niềm tin. Tinh thần làm việc thấp làm cho nhân viên cảm chán nản và thất vọng. Nhà quản trị luôn cố gắng nâng cao tinh thần của nhân viên thông qua truyền thông nội bộ làm cho họ nghĩ rằng mình là một thành phần quan trọng của tổ chức.
Khơi dậy nguồn cảm hứng
Nhà quản trị tạo cảm hứng giữa các nhân viên thông qua truyền thông nội bộ. Các nhà lãnh đạo cấp cao luôn luôn cố gắng truyền đạt với cấp dưới để họ có thể làm việc tích cực và đạt được mục tiêu của tổ chức.

Tạo động lực
 

Tạo động lực cho người nhận đáp ứng nguyện vọng là chức năng quan trọng của truyền thông. Trong truyền thông tổ chức, nhiệm vụ chính của truyền thông nội bộ là thúc đẩy nhân viên làm việc hòa thuận để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 

Hỗ trợ lập kế hoạch
 

Lập kế hoạch là một trong những chức năng quan trọng nhất trong việc quản trị. Truyền thông nội bộ tạo thuận lợi cho quy trình lập kế hoạch bằng cách cung cấp thông tin, quan điểm, ý tưởng, hậu cần… từ các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài tổ chức. Nếu không có hệ thống thông tin liên lạc thích hợp thì các kế hoạch sẽ không được vạch ra và tiến hành hiệu quả.
 

Trao đổi thông tin
 

Trao đổi thông tin giữa các phòng ban bên trong tổ chức là một chức năng quan trọng của truyền thông nội bộ. Việc này cũng tạo điều kiện cho việc trao đổi tin tức, quan điểm, khái niệm, tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc… giữa ban quản trị và nhân viên.
Đánh giá hiệu quả làm việc
Đánh giá hiệu quả là một chức năng quan trọng khác của truyền thông. Truyền thông nội bộ được sử dụng làm công cụ để đánh giá hiệu suất của mọi người hoặc từng bộ phận của tổ chức. Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa tiêu chuẩn quy định và thực tế, người giám sát sẽ làm rõ cấp dưới bằng cách đưa ra kế hoạch hành động khắc phục thông qua giao tiếp nội bộ.

 

Loại bỏ tin đồn
 

Trong một tổ chức có nhiều kiểu nhân viên khác nhau. Đôi khi có thể có tin đồn; Hoặc thông tin giả mạo có thể bị rò rỉ tạo ra trạng thái bất ổn trong nhân viên. Nếu hệ thống truyền thông nội bộ được thiết lập tốt thì việc quản trị có thể liên tục giữ tương tác với nhân viên về mọi sự thay đổi trong tổ chức làm giảm tin đồn. Vì vậy, loại bỏ tin đồn là một chức năng quan trọng của truyền thông nội bộ.
 

Kiểm soát
 

Kiểm soát là một chức năng quan trọng khác của quản trị và truyền thông nội bộ đóng vai trò tối quan trọng trong quá trình kiểm soát này. Truyền thông nội bộ cung cấp thông tin cho ban điều hành các vấn đề khác nhau hỗ trợ việc quản lý thiết lập hệ thống kiểm soát trong tổ chức.
 

Tóm lại, hệ thống truyền thông nội bộ có nhiệm vụ lớn nhằm giúp nhân viên hiểu rõ hệ thống tôn chỉ, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, những chuẩn mực văn hóa & hành vi ứng xử phù hợp với hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Để từ đó mọi người hợp tác vì mục đích chung và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cho công ty.
 
 
LIÊN HỆ

LIÊN MINH DỊCH VỤ NHÂN SỰ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Email: hotro@hro.vn

Hotline: 096.55.66.247