1
Bạn cần hỗ trợ?

Blog - Chia sẻ kinh nghiệm

Những hướng dẫn, mẹo, nguồn cho công việc...

Truyền thông nội bộ- khái niệm thay đổi những doanh nghiệp đang “Gần chùa gọi bụt bằng anh”.

Truyền thông nội bộ- khái niệm thay đổi những doanh nghiệp đang “Gần chùa gọi bụt bằng anh”.

HRO Admin - January 01, 1970

 “Gần chùa gọi bụt bằng anh”, câu nói chỉ những doanh nghiệp đang không có cái nhìn coi trọng đối với việc gắn kết nhân viên chính công ty mình. Bởi lẽ họ nghĩ rằng “đối ngoại” mới quan trọng, còn “nội” tất yếu đã luôn tốt. Điều này thực sự là sai lầm! Bài viết này sẽ chỉ rõ cho các nhà doanh nghiệp thấy rõ khái niệm và tầm quan trọng của truyền thông nội bộ 

1. Khái niệm cơ bản nhất về truyền thông nội bộ. 

Đối với mỗi một doanh nghiệp, có hai dạng truyền thông cơ bản bao gồm: truyền thông bên ngoài doanh nghiệp, hay còn gọi là PR ngoài và truyền thông bên trong, hay còn gọi là truyền thông nội bộ. Nếu như việc truyền thông được định nghĩa là: tạo ra một mối dây liên hệ bền chặt và liên tục với nhóm khách hàng của công ty cũng như những bên liên quan với công ty như là: báo chí, các nhà phân phối, truyền thông…, thì truyền thông nội bộ cũng chính là việc tạo ra sợi dây liên kết trong chính các phòng ban và bên liên quan nội bộ như: Ban giám đốc, hội đồng quản trị, cổ đông, nhân viên trong công ty…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã có những nhầm lẫn và suy nghĩ chưa đủ về khái niệm truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp. Nói một cách giản dị và gần gũi nhất, đó là sự giao tiếp, truyền đạt thông tin giữa các cấp với nhau, nhằm mục đích tạo sự thấu hiểu về công việc và tính chất của doanh nghiệp đối với nội bộ. Thực tế, hầu hết các công ty thì phòng Nhân sự sẽ chịu trách nhiệm duy trì phần thông tin liên lạc này, một số nơi sẽ có thêm sự trợ giúp từ phòng PR.

2. Tại sao truyền thông nội bộ lại quan trọng?

 Sau khi đã nắm rõ được khái niệm về truyền thông nội bộ, ta cần hiểu rõ hơn sứ mệnh và vai trò của nó đối với mỗi doanh nghiệp. Đối với từng đối tượng khác nhau, việc này lại có tác động khác: 

2.1 Đối với cán bộ nhân viên
 Trong bối cảnh hiện đại hóa như ngày nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao, việc liên kết nội bộ chặt chẽ lại càng quan trọng. Nói nôm na là đã có “giặc ngoài” thì phải củng cố để không có “thù trong”. Hơn thế nữa, nếu đã có mối dây gắn kết nội bộ, mỗi người trong công ty sẽ hiểu rõ về vai trò và tầm quan trọng của mình, từ đó sẽ có trách nhiệm và chăm chỉ hơn với công việc được giao.

2.2 Đối với các cổ đông và ban quản trị
Việc giao tiếp, trao đổi với ban cổ đông, những người “nắm đằng chuôi” trong công ty, doanh nghiệp sẽ khiến cho họ có sự yên tâm, củng cố thêm niềm tin. Mặt khác, việc truyền đạt thông tin liên tục sẽ làm cho họ nhận thức rõ hơn về công việc mà doanh nghiệp dang vận hành. Bạn biết đấy, lãnh đạo hiểu thì 23% khả năng thành công, nhưng nếu toàn bộ công ty hiểu thì 91% khả năng sẽ thành công. 

2.3 Đối với chính doanh nghiệp 
 Việc triển khai được khái niệm truyền thông nội bộ thành hành động tốt sẽ khiến cho doanh nghiệp có được lòng thành của cán bộ nhân viên, sự thấu hiểu luôn khiến cho mọi người củng cố niềm tin và thêm ủng hộ với những bước đi quan trọng của doanh nghiệp. PR nội bộ cũng chính là công cụ hậu thuẫn đặc biệt cho việc điều mà bất cứ công ty nào cũng cần có, kèm theo đó là sẽ hạn chế những hiểu làm không đáng có giữa mọi người trong quá trình xây dựng và phát triển.

Với những điều trên, ngày nay truyền thông nội bộ đã và đang cần phải được triển khai và phát triển nhiều hơn nữa. Nó gắn liền với việc phát triển văn hóa cho mọi doanh nghiệp, chính vì thế hiểu và áp dụng tốt khái niệm truyền thông nội bộ này, tức là bạn đang xây dựng “đế chế” vững mạnh cho doanh nghiệp mình.