1
Bạn cần hỗ trợ?

Blog - Chia sẻ kinh nghiệm

Những hướng dẫn, mẹo, nguồn cho công việc...

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Minh Hiếu - January 01, 1970

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tạo ra một nền tảng văn hoá mang bản sắc riêng cho doanh nghiệp và tạo một dấu ấn cho khách hàng. Điều quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp là phải nắm bắt chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp để từ đó không phạm sai lầm trong việc đưa ra kế hoạch. 

A. Văn hoá dân tộc:

Bản thân văn hóa doanh nghiệp là một nền tiểu văn hóa nằm trong văn hóa dân tộc. Mọi cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp cũng thuộc vào một nền văn hóa dân tộc cụ thể, với một phần nhân cách tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc. 
Việc xác định những giá trị văn hóa dân tộc phản ảnh trong một nền văn hóa doanh nghiệp là điều hết sức khó khăn vì văn hóa dân tộc là một phạm trù rộng lớn và trừu tượng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến tác động của văn hóa dân tộc đến đời sống doanh nghiệp, song được biết đến nhiều nhất là công trình của Geert Hofttede, chuyên gia tâm lý học người Hà Lan. 
Trong vòng 6 năm tiến hành thu thập số liệu về thái độ và các giá trị của hơn 10.000 nhân viên từ 53 nước và khu vực trên thế giới làm việc cho tập đoàn IBM. Năm 1978 ông đã xuất bản cuốn sách “ Những ảnh hưởng của văn hóa” ( Culture’s consequences), cuốn sách này liên tục được tái bản trong nhiều năm sau. 
Cuốn sách đề cập đến những tác đông của văn hóa đến tổ chức thông qua một mô hình gọi là “ Mô hình Hofstede” trong đó tác giả đưa ra bốn “ biến số” chính tồn tại trong tất cả các nền văn hóa dân tộc cũng như các nền văn hóa doanh nghiệp khác nhau ( thuật ngữ “ biến số” được dùng để chỉ giá trị của các yếu tố này thay đổi ở mỗi nền văn hóa khác nhau) đó là: Tính đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể; sự phân cấp quyền lực; tính cẩn trọng; chiều hướng nam quyền đối lập với nữ quyền. 

B. Nhà lãnh đạo, người sáng lập
Người sáng lập ra doanh nghiệp là người ghi lại dấu ấn đậm nét nhất lên văn hóa doanh nghiệp và tạo ra nét đặc thù cho doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt so với đối thủ. 
Văn hóa doanh nghiệp cũng phản ánh cá tính và triết lý riêng của bản thân nhà lãnh đạo. 
Cần phải tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân viên để làm tăng giá trị, niềm tin và mối quan hệ gằn bó, đồng thời đưa ra các câu chuyện, truyền thuyết làm cho nhân viên tự hào. 

C. Những giá trị văn hóa học hỏi được: 
Văn hóa doanh nghiệp còn được hình thành và ảnh hưởng bởi những giá trị văn hóa học hỏi được. Giá trị văn hóa học hỏi được là những giá trị văn hóa, các quan niệm, chuẩn mực, nguyên tắc và các truyền thống mà doanh nghiệp tiếp nhận được trong quá trình hình thành và hoạt động của mình, bao gồm: 
-Những kinh nghiệm tập thể của doanh nghiệp
-Những giá trị học hỏi được từ những doanh nghiệp khác
-Những giá trị do thành viên mới mang lại
-Những xu hướng hoặc trào lưu của xã hội

LIÊN HỆ

LIÊN MINH DỊCH VỤ NHÂN SỰ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Email: hotro@hro.vn

Hotline: 096.55.66.247