1
Bạn cần hỗ trợ?

Blog - Chia sẻ kinh nghiệm

Những hướng dẫn, mẹo, nguồn cho công việc...

Tư vấn chiến lược trong kinh doanh bao gồm những giai đoạn nào!

Tư vấn chiến lược trong kinh doanh bao gồm những giai đoạn nào!

Minh Hiếu - January 01, 1970

Tư vấn chiến lược trong kinh doanh để đạt được hiệu quả cao cần trải qua những bước đi rõ ràng và cụ thể. Khảo sát, thu thập thông tin rồi phân tích hay tìm hiểu nguyên do cốt lõi của mỗi doanh nghiệp là những bước đi điển hình trong quá trình tư vấn chiến lược.

Chi tiết những bước đi trong tư vấn chiến lược kinh doanh là gì, bài viết này sẽ giải đáp giúp các bạn!

Bước 1: Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng

Để có được sự tư vấn tốt, yêu tố đầu tiên tất nhiên là bạn phải hiểu vấn đề trước. Có rất nhiều cách để thu thập thông tin cho vấn đề đó, nhưng khảo sát là một trong những cách đơn giản và thu lại hiệu quả tốt nhất. Cụ thể ở đây, bạn cần khảo sát những yếu tố tác động đến ngành kinh doanh, nhu cầu thị trường và thị trường tiềm năng. Từ đó có thể rút ra những phân tích và nhận định của riêng bản thân mình. Mô hình SWOT nổi tiếng trong ngành kinh doanh hay cơ cấu dịch vụ của ngành sẽ được làm sáng tỏ khi bạn phân tích được qua những khảo sát trên.

Hơn nữa, việc phân tích sẽ còn bao gồm cả việc đánh giá hoạt động bán hàng và marketing của doanh nghiệp trong quý trước, kèm theo đó là những chính sách phát triển khách hàng, thị trường, dịch vụ mới. Chiến lược kinh doanh tốt bao gồm cả việc để mắt tới đối thủ, cũng như có khả năng thấu hiểu được năng lực cạnh tranh của bản thân.

Ngoài ra, việc thu thập các dữ liệu liên quan tới tài chính của doanh nghiệp cũng là điều vô cùng cần thiết. Để có được những số liệu trên, bạn có thể sử dụng những Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay những báo cáo kế toán quản trị...Những số liệu này sẽ giúp ích cho bạn khi phải phân tích tình hình tài chính tùy theo lĩnh vực hoạt động. Số liệu càng cụ thể, phân tích sẽ càng chi tiết.

Bước 2: Tư vấn về chiến lược phát triển kinh doanh

Tới giai đoạn này, khi đã có trong tay những nhận định và thông tin cụ thể nhất về doanh nghiệp, bạn có thể bắt đầu đưa ra những tư vấn chung nhất của mình dành cho chiến lược phát triển  kinh doanh của đối phương. Những tư vấn này sẽ dựa trên tầm nhìn và mục tiêu đã có của doanh nghiệp cũng như tình hình tác động của các yếu tố vĩ mô và ngành kinh doanh.

Bước 3: Đưa ra chiến lược

Việc đưa ra những tư vấn chiến lược bao gồm việc định hướng và dự báo về thị trường. Ở bước này, người tư vấn chiến lược kinh doanh cần phải dựa trên những số liệu đã có được về bản thân doanh nghiệp cũng như thị trường kinh doanh đã diễn ra, tiếp đó kết hợp với những dự báo về chiến lược phát triển kinh doanh của công ty để đặt ra những kế hoạch sát xao nhất, hợp lý và khôn ngón với đường đi nước bước của doanh nghiệp. Việc định hướng và đưa ra những dự báo về thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được những tổn thất không đáng có, tiết kiệm được chi phí, sức lực cho những kế hoạch không tiềm năng.

Tiếp sau kế hoạch chính là ngân sách. Ngay cả việc thu chi trong hoạt động kinh doanh cũng nằm trong chiến lược cần tư vấn. Trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới, doanh nghiệp sẽ cần dự trù bao nhiêu ngân sách trong chiến lược kinh doanh cũng cần các nhà tư vấn tổng kết rõ ràng, mạch lạc.

Ngoài chiến lược về kinh doanh là cốt lõi, những nhà tư vấn chiến lược cũng cần đưa ra những kế hoạch về tài chính, quản trị danh mục kinh doanh và đầu tư.

LIÊN HỆ

LIÊN MINH DỊCH VỤ NHÂN SỰ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Email: hotro@hro.vn

Hotline: 096.55.66.247